Hoe het werkt

De belofte

Initiatiefnemers van innovatieve en vernieuwende ideeën ervaren vaak lange doorlooptijden en een soms ondoorzichtig werkveld. De MATRIX kan helpen om dit proces sneller verder te brengen, met onze kennis, ervaring, brede netwerken en korte lijnen in de wereld van vernieuwing en innovatie.

Je leest hier meer over wie de MATRIX samen vormen.

Hoe het werkt

De MATRIX schept een betrouwbare ‘ontwikkelruimte’ waarin een initiatiefnemer zijn of haar idee voorlegt aan de MATRIX. Vanuit de MATRIX krijg je feedback op het idee van ondernemers, de overheid, wetenschappers en professionals in het onderwijs. Als het nodig is, word je als initiatiefnemer verbonden met relevante, potentiële samenwerkingspartners. Je leest hier meer over onze betrouwbare werkwijze, wat je van ons mag verwachten en hoe wij omgaan met jouw informatie.

Als initiatiefnemer dien je via het online aanmeldformulier je idee en bijbehorende vraag aan de MATRIX in. 

Onze regisseur neemt binnen twee dagen persoonlijk contact met je op, stelt vragen naar aanleiding van de informatie uit het aanmeldformulier en informeert je over het vervolg. Dat vervolg kan bestaan uit een quick connect, de thematafel en/of de MATRIX-tafel. 

QUICK CONNECT

De eerste manier om een idee verder te helpen is via een ‘quick connect’. Er vindt dan een 1-op-1 doorverwijzing plaats naar een MATRIX-lid, omdat een initiatiefnemer met name toegang wil krijgen tot een bepaalde organisatie of omdat een bepaalde organisatie de initiatiefnemer direct goed kan helpen.

THEMATAFEL

Een idee kan ook verder worden geholpen via een ‘thematafel’. Met zo’n 2 á 4 MATRIX-leden worden er één of twee werksessies gehouden om samen het idee te verdiepen en versterken. De samenstelling van de thematafel is afhankelijk van de vraag. Soms is er vraag naar kennis en kunde binnen een sector of naar draagvlak bij partijen. Daarnaast kijken we hier ook naar bijvoorbeeld de geografische samenstelling en of een mix van kennisinstellingen en het bedrijfsleven gewenst is.

MATRIXTAFEL

Een idee kan hier komen nadat deze één of twee sessies met een ‘thematafel’ heeft gehad, maar kan ook direct naar de MATRIX-tafel worden doorverwezen. Aan de MATRIX-tafel zitten alle MATRIX-leden. Tijdens een gesprek van een half uur geven de MATRIX-leden feedback op het idee, worden tips gegeven en worden contacten aangereikt. Onder andere op het gebied van cross-sectorale kansen, verbindingen met en impact voor de gehele regio (waaronder opschaling), koppelkansen met nationale en internationale netwerken en financieringsbronnen. Na het gesprek ontvang je de feedback en tips in een verslag.

Er is maandelijks een MATRIX-tafel-overleg. In afstemming met onze regisseur of MATRIX-lid wordt het gesprek op de agenda gezet.